სიცრუის დეტექციის ცენტრი

სიცრუის დეტექციის ცენტრი

portfolio
portfolio
About Project

,,LDC – სიცრუის დეტექციის ცენტრი” – პოლიგრაფიულ მომსახურებას 2014 წლიდან ეწევა. უშუალოდ 2018 წელს კი, დამოუკიდებელ ერთეულად ჩამოყალიბებული განაგრძობს ფუნქციონირებას. კომპანია ნოვატორია საქართველოში და ჯერჯერობით ერთადერთად რჩება ამ სფეროში. მისი ძირითადი პროფილი სიცრუის დეტექტორის მეშვეობით ჩატარებული სკრინინგი და საგამოძიებო ტესტირებაა – ყველაზე სწრაფი, თანამედროვე და სანდო მეთოდი სიმართლის დასადგენად. LDC ეყრდნობა სამი წამყვანი ქვეყნის გამოცდილებას,
ესენია : ამერიკა, რუსეთი და ისრაელი.

Date
May 9, 2015
Category
Client

მოიწონეთ ჩვენი FB გვერდი


This will close in 10 seconds